Frutos Secos Teixidó - Què oferim

A Frutos Secos Teixidó, ens dediquem a la compra, processament i venda
d’ametlles en gra al engròs i al detall. Disposem de clofolla
d’ametlla com a biomassa per a calefacció.

Què oferim


 • Compra d’ametlla en closca.
 • Preus competitius.
 • Servei de pelatge i assecatge d’ametlla.
 • Servei d’emmagatzematge.
 • Venta d’ametlla en gra a l’engròs i al detall en big bags i en sacs de 25 Kgs.
 • Canalització de subvencions mitjançant la SAT Frutos Secos Seros.


Disposem d’un camp experimental on es poden observar les característiques de les noves varietats d’ametller: Vairo, Marinada, Constantí, Soleta, Belona...

Assessorament tècnic a través de Crisol de Frutos Secos:
 • Tramitació de la declaració PAC/DUN.
 • Estudi de viabilitat de les noves plantacions d’ametllers.
 • Disseny de plantacions.
 • Gestió de plantació.
 • Venta de planta a arrel nua i en test.
 • Realització de jornades i seminaris del cultiu de l’ametller.
Frutos Secos Teixidó
Frutos Secos Teixidó

Frutos Secos Teixidó